Visie en Missie

Icon5

Onze visie

In Nederland zijn er twee miljoen mensen met een beperking. In de huidige samenleving zijn de drempels rondom uitgaan en sport soms nog erg hoog voor mensen met een beperking. Zij hebben niet gemakkelijk toegang tot activiteiten die voor de meeste mensen als vanzelfsprekend worden beschouwd.

Onze missie

Het is onze missie om drempels te verlagen op het gebied van uitgaan, cultuur en sport zodat iedereen kan deelnemen.

Dit doen we door: 

1) Het aanbod aan sociale evenementen door heel Nederland te vergroten. We creëren een eigen plek en integreren in het reguliere aanbod. Een plek waar iedereen zich welkom voelt, gezien wordt en zichzelf kan zijn. 

2) Dit aanbod beter inzichtelijk te maken door een gecentraliseerde evenementenagenda op te stellen waarop alle toegankelijke evenementen in Nederland zichtbaar zijn.

3) De bewustwording over inclusie en sociale toegankelijkheid te vergroten, door zowel ervaringen zoals Paralympische sportclinics te organiseren, als communicatieve platforms zoals social talks en blogs. 

Het Concept

De Special Social Club creëert een omgeving waar vriendschap en inclusie centraal staan. Ons concept is mensen te verbinden door samen plezier te beleven, zowel door het organiseren van eigen evenementen als door integratie in het reguliere aanbod.

Onze eigen evenementen omvatten uitgaansfeesten, culturele evenementen en sportactiviteiten. We creëren een omgeving waar iedereen welkom is, gezien wordt en zichzelf kan zijn. 

Daarnaast streven wij naar integratie in het reguliere aanbod. Door deel te nemen aan bestaande activiteiten en evenementen in de bredere samenleving, willen wij drempels verlagen en inclusie bevorderen. 

Impact Rapport & Actieplan