Periodieke en eenmalige giften

poppetje

Periodieke giften

De Special Social Club is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor je gift fiscaal aftrekbaar is. 

Met een periodieke schenking kun je jouw donatie aan De Special Social Club volledig belasting aftrekbaar maken. 
De enige voorwaarde is dat het voor een tijdduur van minimaal vijf jaar lang moet zijn.

Het voordeel is dat hier geen extra kosten aan verbonden zijn, voor jou niet en ook de Special Social Club betaalt geen belasting over periodieke schenkingen. Daardoor kunnen wij jouw bijdrage helemaal inzetten voor onze projecten! Wij zijn enorm blij met een periodieke schenking, dit geeft De Special Social Club namelijk een stukje zekerheid voor de toekomst. 

Eenmalige giften

In tegenstelling tot een periodieke schenking, geldt voor een eenmalige gift wel een minimum en maximum bedrag.
Dit hangt af van jouw jaarlijks drempelinkomen: 

  • Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1/2/3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek. 

  • Het minimumbedrag is 1% van het drempelinkomen en moet minimaal een bedrag zijn van €60. Wat je meer hebt gegeven, mag je aftrekken. 

  • Het maximumbedrag voor de belastingaftrek (niet de donatie) is tot 10% van uw drempelinkomen.

Voor meer informatie over de belastingvoorwaarden bij giften klik hier.

Dit moet je weten: 

  • Het is een overeenkomst tussen jou en De Special Social Club. De gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt. 
  • De Special Social Club is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor je gift fiscaal aftrekbaar is. 
  • De Special Social Club levert aan jou geen tegenprestatie voor de gift. 
  • De schenking is voor ieder gewenst bedrag en het is een jaarlijkse gift voor minimaal vijf jaar. Bij overlijden vóór de vervaldatum eindigt de overeenkomst.  
  • Zodra de schenkingsovereenkomst is ondertekend door de Special Social Club en geretourneerd, kun je de schenking bijdrage aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting vul je jouw sponsorbijdrage in bij de aftrekposten van de periodieke giften. Het RSIN-nummer is 859468975.