Het Special Social Verkiezingsdebat

Samen bouwen aan een toegankelijk Amsterdam!

Stelling 1: Wonen

Het is beter wanneer mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking in aparte woonvormen wonen, in plaats van in reguliere woningen, in “normale” woonwijken. Dit zorgt ervoor dat personeel en daarmee ook financiële middelen efficiënter kunnen worden ingezet.

Stelling 2: Vervoer

Er komen steeds meer initiatieven rondom deelvervoer, dat is mooi want het maakt mensen op een verantwoorde en gemakkelijke manier mobieler, Mensen met een beperking zijn echter een vergeten groep als het gaat om dit soort initiatieven.

Reactie van een deelnemer: “Je hebt een bepaalde tijd om in te stappen bij de trein en ben je niet op tijd dan gaan ze gewoon weg”.

Stelling 3: Wonen

Een inclusieve samenleving start bij kinderen. Daar start bewustwording en daar start contact. Spelenderwijs leren kinderen dat het heel normaal is om een beetje anders te zijn. De gemeente Amsterdam zou daarom meer geld vrij moeten maken voor inclusieve speelplekken. Dit zijn speelplekken waar kinderen met- en zonder beperking samen kunnen spelen.

Stelling 4: Politiek

De gemeente Amsterdam heeft te veel oog voor mensen met een fysieke beperking, waardoor de mensen met onzichtbare beperkingen te vaak worden vergeten.

Reactie van deelnemer: “Als je anders bent dan wordt je echt afgezonderd’ ‘Je wordt niet in je waarde gelaten, dan denk ik echt wow leven we echt in zo’n kut wereld? Dat wil ik niet zeggen maar zo hard is de realiteit wel.”

Reactie van deelnemer: “Ik werk nu in een restaurant voor mensen met een beperking maar ik zou ook gewoon in een normaal restaurant kunnen werken, maar daar willen ze de tijd niet voor nemen.”

Het Verkiezingsdebat in het nieuws!

Wat een groot succes! Met Het Special Social Verkiezingsdebat, afgelopen zondag georganiseerd in de Tolhuistuin, hebben wij verschillende media platformen bereikt!

AT5NH Nieuws en NU.nl publiceerde een grijpend stuk over het evenement en de problematieken waar mensen met een beperking dagelijks tegenaan lopen in Amsterdam! 

Drukte in ov problematisch voor mensen met een beperking

Mensen met een fysieke of mentale beperking hebben het soms zwaar in de stad. Nu de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen, hopen ze dat de politieke partijen meer aandacht gaan besteden aan de toegankelijkheid van de stad.

Lees het artikel op NU.nl

Drukte in ov problematisch voor mensen met een beperking

Mensen met een fysieke of mentale beperking hebben het soms zwaar in de stad. Nu de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen, hopen ze dat de politieke partijen meer aandacht gaan besteden aan de toegankelijkheid van de stad.

Lees het artikel op AT5

ADE is één van de meest bezochte evenementen in Amsterdam, maar helaas kan niet iedereen hieraan meedoen; veel mensen met een beperking vinden dit evenement te druk en blijven liever thuis. “Door mijn spasme voel ik me op grote evenementen vaak bekeken en kan ik niet mezelf zijn, vaak wordt er gedacht dat ik dronken ben, hierdoor wordt ik zelfs weleens geweigerd.”

Om deze reden is De Special Social Club aanwezig tijdens de afsluiter van ADE; het ADE Hangover Festival. Ons concept wordt toegepast om de toegankelijkheid en inclusie binnen het festival te bevorderen door de volgende faciliteiten:

• Een aanliggende prikkelarme ruimte
• E
en aparte toegankelijke ingang
• Een happiness team
• Een vette (en inclusieve) programmering, bestaande uit talentvolle DJ’s die normaal niet zo snel een podium krijgen.

Het doel van de stage is om een veilige en vertrouwde omgeving te creëren. Zo verlagen ze de drempels tot deelname aan festivals voor mensen met een beperking of iedereen die dit normaal ‘spannend’ vindt. 

Onze stage gaat niet alleen over fysieke toegankelijkheid; het gaat erom een omgeving te creëren waarin iedereen zich veilig, geaccepteerd en gezien voelt.